Knjiga „Trauma – naša priča”

Urednici: dr Tijana Mirović i Marko Tomašević

Iako smo tokom proteklih decenija doživeli i preživeli različite traume, o njima se malo pričalo, a još manje pisalo. Knjiga „Trauma – naša priča” (Centar za Shema terapiju Beograd) nastala je iz potrebe da se tema traume i „naše priče“ sakupe na jednom mestu. Kada kažemo „naše priče“ mislimo na „priče“, odnosno znanja i iskustva stručnjaka (psihologa, psihoterapeuta, psihijatra, lekara, aktivista i novinara) koji su se susretali i borili sa sopstvenim traumama i traumama ljudi kojima su pomagali.

 

Tako nas 33 stručnjaka u 32 poglavlja provodi kroz teme kao što su neurobiologija traume, kulturološki aspekt traume, procena traume, trauma u različitim kontekstima (rat, izbeglištvo, bolest, siromaštvo, marginalizacija, nasilje, trauma u poslovnom okruženju, trauma pomagača) i trauma kod dece.

 

Pored navedenog, u knjizi je prikazan tretman traume u okviru 15 različitih psihoterapijskih pristupa, a deo je posvećen temi kako se nakon traume oporaviti i „porasti“. Posebna nam je čast što su u pisanju knjige učestvovale i koleginice iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Velike Britanije.

Sadržaj knjige

 

Biografije

Predgovor – dr Tijana Mirović

 

I Trauma

 

 1. Uvod: O traumi – dr Aleksandra Hadžić
 2. Neurobiologija traume – dr Daniel Mešković
 3. Kulturološki kontekst traume – Irena Stojadinović i Isidora Živić

 

II Specifične vrste traume

 

 1. Trauma bolesti i gubitka – dr Tamara Klikovac
 2. Ratna trauma – Vladan Beara
 3. Trauma izbeglištva i migracija – Bojana Trivunčić
 4. Nasilje kao trauma – Elena Kuzmanović
 5. Marginalizacija, siromaštvo i neizvesnost kao trauma – Marko Tomašević i Jelena Vidić
 6. Trauma u poslovnom okruženju – Mia Popić
 7. Posredna trauma kod pomagača – Diana Riđić
 8. Biti svedok traume – Katarina Subašić

 

III Tretman traume – Trauma i različiti psihoterapijski modaliteti

 

 1. Procena traume i tretmani traume zasnovani na dokazima – dr Dragan Žuljević
 2. Psihoanaliza, psihoanalitička psihoterapija i trauma – dr Marija Đurović
 3. Tretman zasnovan na mentalizaciji i trauma – Vladimir Borovnica
 4. Egzistencijalistička psihoterapija i trauma – Vladan Beara
 5. Telesna psihoterapija i trauma – Slađana Đorđević
 6. Somatic experiencing i trauma – Jelena Marković
 7. Geštalt terapija i trauma – Nina Mićović, Dragana Nešković i Tijana Mićović
 8. Transakciona analiza i trauma – Milica Jakšić
 9. Porodična terapija i trauma – dr Jelena Radosavljev Kirćanski
 10. Psihodrama i trauma – Jelena Vidić
 11. EMDR i trauma – Predrag Petrović
 12. Konstruktivistička psihoterapija i trauma – Anja Živković
 13. Kognitivno-bihejvioralne terapije i trauma – dr Daniel Mešković
 14. Dijalektičko – bihejvioralna terapija i trauma – dr Jelena Golden
 15. Kognitivna terapija pune svjesnosti i trauma – dr Dragana Markanović i Branka Bagarić
 16. Shema terapija i trauma – Marko Tomašević

 

IV Trauma i deca

 

 1. Dete, porodica i trauma – dr Tatjana Stefanović Stanojević
 2. Dete, škola i trauma – Milena Oparnica
 3. Dečija psihoterapija i trauma – dr Katarina Višić

 

V Nakon traume

 

 1. Posttraumatski rast – dr Nikola Petrović
 2. Šta nakon traumatskog iskustva? Gde i kako potražiti pomoć? – dr Tijana Mirović

 

DODATAK:

 

 1. Abstracts in English (Rezimei na engleskom)
 2. Rečnik pojmova
 3. Rezultati istraživanja
 4. Upitnik o traumatskim iskustvima
 5. Leksikon trauma
error: Content is protected !!